Ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Την ένταξη του έργου με τίτλο «Το 2021 ως πυλώνας προαγωγής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!